• Eksamen:

  Skriftlig Muntlig/praktisk
 • Fagkoder:

  REA3005
  REA3006
 • Belastning:

  34% (1 semester)
  17% (2 semester)

Fysikk 2 i ASK

Du får korte og presise videoforelesninger som dekker hele pensum. Disse presenteres i en strukturert fremdriftsplan og gir deg alt du trenger for å lykkes til eksamen: labøvelser og undervisning innen temaene mekanikk, felt, relativitetsteori, kvantefysikk og teknologiske anvendelser av fysikk.

Til hver forelesning følger oppgaver, oversikter og tankekart.

Selve undervisningen blir gitt gjennom spillelister med videoforelesninger.
Læreren visualiserer temaene, slik at du forstår faget bedre.

Faglærer

Kaja Nordby

Kaja Nordby

Kaja Nordby er fagansvarlig i fysikk i ASK og faglærer i både fysikk og matematikk. Hun har mastergrad i fysikk fra Universitetet i Oslo med fordypning i formidling av fysikk og praktisk pedagogisk utdanning fra Universitetet i Tromsø. I eksamensperiodene eksaminerer og sensurerer Kaja privatister i fysikk.

Hva skal du lære i Fysikk 2 ?

Programfaget Fysikk 2 bygger på temaene fra Fysikk 1, men faget dekker også temaer som relativitetsteori og kvantefysikk. Hovedområdene du skal igjennom i løpet av kurset er:

 • Klassisk fysikk
 • Moderne fysikk
 • Å beskrive naturen med matematikk
 • Den unge forskeren
 • Fysikk og teknologi


Videoforelesningene i ASK dekker hele pensum i Fysikk 2 - inkludert labforsøk. Videoene er presise og eksamensrettet, og målet er å gi deg nødvendig kunnskap og forståelse slik at du best mulig mestrer faget.

Eksempel videoforelesning

Gjennom 153 videoforelesninger tar ASK deg gjennom pensum i Fysikk 2.

< Til fagoversikt