• Eksamen:

  Ingen
 • Fagkoder:

  Ingen
 • Belastning:

  Ingen

Skrivekurs i ASK

Hvis du skal fremstille et argument skriftlig, om det er en avisartikkel, en jobbsøknad eller en eksamensbesvarelse i hvilket som helst fag, så må du kunne noen knep for å skrive godt og strukturert - og dermed overbevise leseren.

I dette kurset lærer du om hva som karakteriserer en god tekst, og hvordan du selv går frem når du skriver. Til videoforelesningene følger oversikter og tankekart.

Selve undervisningen blir gitt gjennom spillelister med videoforelesninger.
Læreren visualiserer temaene, slik at du forstår faget bedre.

Faglærere

Tina Dale

Tina Dale

Tina Dale er fagansvarlig og faglærer i engelskfagene i ASK. Hun har 6 år utdannelse fra UiTø og University of Wisconsin, USA, med hovedfag i engelsk og fordypning i amerikansk litteratur. Tina har fulgt opp og eksaminert godt over 1000 elever i engelsk.

Elin Stokke

Elin Stokke

Elin Stokke er fagansvarlig i norsk i ASK og faglærer i norsk og samfunnsfag. Hun har hovedfag i nordisk språk og litteratur og mellomfag i historie fra UiTø, samt grunnfag i samfunnsfag fra Stord Lærerhøyskole. I eksamensperiodene eksaminerer og sensurerer Elin privatister i fagene norsk, historie og samfunnsfag. I tillegg sensurerer hun hvert år skriftlig eksamen i sidemål og hovedmål.

Hva lærer du i skrivekurset?

Det er vår engelsklærer som underviser første del av kurset, så mange av eksemplene hun bruker er på engelsk. Men kurset er like relevant for elever som tar norsk og andre fag med skriftlig eksamen. I del 1 av kurset lærer du hva som karakteriserer en god tekst og hvordan du går frem når du selv skal skrive. Deretter får du en kort innføring i forskjellige sjangere og retoriske virkemidler, noe som er spesielt myntet på elever som tar norsk:

 • Hva kjennetegner en god tekst?
 • Hvordan gå frem når du skriver?
 • Kilder og kildehenvisninger
 • Fra norskfaget: Sjangerlære og retorikk

Skrivekurset er for elever i vgs og privatister som ønsker å skrive mer strukturert og overbevisende.

Eksempel videoforelesning

Gjennom 28 videoforelesninger tar ASK deg gjennom pensum i Skrivekurs.

< Til fagoversikt