‘Med ASK studerer du smartere, mer effektivt…og rimeligere’

Rektor Hanne Kvam Ramberg

Undervisning gjennom video på ASK-måten gir deg som elev tilgang til presis og levende kunnskapsformidling. Samtidig beholder du fleksibiliteten ved at du slipper å sitte i et klasserom til faste tider.

Etter gjennomført undervisning på ASK stiller du vel så forberedt til eksamen som om du hadde vært klasseromselev. Undervisning på ASK er undervisning som i klasserommet - bare ennå bedre.

Sammenligner vi våre pakkepriser med noen av de andre privatistskolenes tilbud, blir valget enkelt: hos ASK er det mye rimeligere og du får like god og til og med bedre kvalitet på undervisningen:

Test ASK gratis, så skjønner du hva jeg mener!

Klikk her for å prøve ASK gratis