FORDEL 1

Du lærer mer

Du lærer mer

Visuell videoundervisning gir bedre læring enn tradisjonell tavleundervisning. 

I ASK visualiserer læreren faget med bilder og animasjoner. Dette gjør at du forstår og husker stoffet bedre. 

I tillegg kan du studere i ditt eget tempo. Du kan sette lærer på pause for å reflektere og ta notater.

 

Du lærer mer
Du unngår fulle klasserom

FORDEL 2

Du unngår fulle klasserom

Du unngår fulle klasserom

For mange er det en lettelse å slippe undervisning etter samlebåndsmetoden, tilpasset noen få av elevene. Du slipper å dele læreren med 40 andre.

Med ASK ser du forelesningene der du trives best. Har du spørsmål til undervisningen får du hjelp via forum eller live veiledning. Og skulle du være syk en uke, går du heller aldri glipp av undervisning.

FORDEL 3

Det er effektivt

Det er effektivt

En video på 5 min dekker i snitt en hel undervisningstime i klasserommet. Det er ingen avbrytelser, og fullt fokus på pensum. Derfor velger de fleste å ta fagene på ett semester.

I tillegg sparer du tid fordi du alltid har undervisningen tilgjengelig. Du kan se forelesninger og repetere på bussen, på venterommet, eller på vei til trening.

 

Det er effektivt
Det er fleksibelt

FORDEL 4

Det er fleksibelt

Det er fleksibelt

Vi anbefaler at du har en god struktur på studiehverdagen din, men du kan selvsagt studere hvor du vil, når du vil.

Med ASK er det enkelt å kombinere skole med jobb, familie eller reiser. Du kan studere på skiferie, eller sitte på en utekafe i Paris. Læringsutbytte blir det samme.

 

FORDEL 5

Det er oversiktlig

Det er oversiktlig

Du får en individuell studieplan, som gir deg strukturen du trenger for å komme deg trygt gjennom studiene hos oss. 

Fagene har en tydelig temainndeling. Denne gjør det enkelt å finne frem, og gir deg god oversikt over målene i faget og egen progresjon. 

 

 

 

Det er oversiktlig
Du kan vente med stort lån

FORDEL 6

Du kan vente med stort lån

Du kan vente med stort lån

Husk at det kommer et liv etter ASK. Ganske sikkert skal du fortsette med høyere studier og flere år med studielån.

En studiepakke som hos oss koster 14.200 kr, koster over 50.000 kr andre steder. Du kan derfor vente med de store lånene til du virkelig trenger det.

Våre fag