Videoundervisningen

Erfarne lærere gir deg presise videoer som dekker hele faget. Kompetansemålene er delt opp i spillelister med korte videoer som er tatt opp i vårt eget TV-studio.
 

Oversiktlig og enkelt

Fagene har en tydelig temainndeling. Denne gjør det enkelt å finne frem, og gir deg god oversikt over målene i faget og egen progresjon.

Motiverende og lærerikt

På video visualiserer læreren faget med bilder og animasjoner. At du i tillegg kan sette lærer på pause, og studere i ditt eget tempo, gjør det enklere å forstå faget.

ASK for Vgs

Du kan bruke ASK for å oppnå bedre resultater i faget - som leksehjelp, som repetisjon foran prøver og ved fravær. Du får undervisning akkurat når du trenger det.

ASK for Privatist

Du får et fullverdig studieopplegg som gjør deg klar til eksamen. I tillegg til videoundervisningen får du hjelp fra lærer gjennom forum, innleveringer og eksamenstrening.