Derfor er det smart å ta påbygg mens du er lærling

Det er spesielt to gode grunner til å at det er lurt å ta påbygg mens du er lærling: egen vinning og attraktivitet i arbeidsmarkedet.

Tar du påbyggsfagene parallelt med læretiden, vil du bli bedre rustet til å gjennomføre fagprøven - ikke minst med tanke på behovet for gode matematikkunnskaper og kravet til god skriftlig fremtillingsevne. Og for ikke å snakke om at med generell studiekompetanse får du mange flere valgmuligheter.

Å ha generell studiekompetanse i tillegg til fagbrevet gir deg helt klart et fortrinn i arbeidsmarkedet. Med studiekompetansen står du sterkere og du er mer attraktiv for både egen lærebedrift og for andre bedrifter etter læretiden. 

 

Fordelene med å ta påbygg på digital vgs

På vår digitale vgs får du undervisningen i alle påbyggsfagene på video og undervisningen starter når DU trykker 'play'. Eksamenstrening og hjelp fra din egen faglærer er ett klikk unna og du følger en eksamensrettet studieplan som gir deg strukturen du trenger for å fullføre.

Som lærling har du fulle arbeidsdager og er avhengig av at undervisningen er effektiv. En video på 5 min dekker i snitt en hel undervisningstime i klasserommet. Læringsutbytte blir det samme, om ikke bedre.

Å ta påbygg på digital vgs gjør det enkelt å kombinere skole med jobb

Fordelene med å ta påbygg på digital vgs

Slik legger du opp studieløpet

Du tar ett fag pr semester og har generell studiekompetanse i lomma etter 2 år. Studiebelastningen er absolutt gjennomførbar i kombinasjon med læretiden. De fire fagene du må bestå er:

Historie påbygg
Matematikk 2P-Y
Naturfag påbygg
Norsk

Trenger du hjelp til å sette opp din studieplan? 

Kontakt studierådgiver her

Slik legger du opp studieløpet

Derfor har du råd til det

Å ta fag hos oss koster deg bare en brøkdel av det du betaler til andre privatistskoler. Det er av den enkle grunn at vi ønsker å tilby kvalitetsundervisning til så mange som mulig. 

Om du følger studieplanen vi har foreslått, så betaler du 3100,- pr semester. Og, er du heldig, så dekker kanskje din lærlingbedrift eksamensavgifta og til og med skolepengene når de ser hva din investering og kompetanseheving kan gi bedriften.

Og du sitter igjen med 0,- i studielån.

Derfor har du råd til det

"Å studere digitalt gjør det enkelt for meg å kombinere jobb, studier og et sosialt liv."

Kristoffer (20 år), Tønsberg
Kristoffer (20 år), Tønsberg
Lærling