Tilbake

Min historie

Laura (28 år), Bergen

23.12.2016

Mine fag:

Norsk Fysikk 1 Matematikk R1 Kjemi 2
Etter åtte år som privatist hadde jeg nesten gitt opp håpet om å kunne starte på medisinstudiet. Jeg hadde vært innom omtrent alle privatgymnas i hele Norge i et forsøk på å komme videre. Så gikk jeg over til ASK Privatist. Ingen lærere hadde lært meg å knekke koden i fysikk. Fysikk var mitt Mount Everest – helt ubegripelig og helt ubestigelig. Etter å ha prøvd nye lærere og nye læresteder, ble stoffet aldri formidlet på en måte som gjorde at jeg forsto det. Inntil jeg forsøkte ASK Privatist og fikk karakteren 6 i fysikk! Jeg kan uten hemninger si at ASK er det beste stedet jeg har vært elev hos så langt. Selv om jeg er ferdig med privatisteksamen, bruker jeg nå ASK Privatist for å forberede meg til opptaksprøve i medisinstudiet her i Berlin. For meg har det vært helt avgjørende å knekke koden for å nå drømmen om å bli lege. Det handler om å bestige sitt Mount Everest. Videoforelesninger gjør det lettere å forstå fagene fordi stoffet visualiseres og forklares på en enklere måte. Det faglige innholdet og oppfølgingen jeg får underveis er også viktige faktorer for min suksess.

Vurdering:

Les min historie