Repetisjon har aldri vært mer effektivt

God repetisjon gir to effekter: 

1. Det blir lettere å lære seg nytt pensum 

2. Du husker mer når eksamensperioden starter

Siden repetisjon er så viktig, har vi laget en digital super-løsning til deg. Nemlig ASK Quiz app. Lanseres høsten 2021, vi gleder oss! 

Repetisjon har aldri vært mer effektivt