Prøvemuntlig på ASK

Slik fungerer det

Kjøper du semester- eller helårsfag på ASK, får du tilbud om prøvemuntlig - i fag som avsluttes med muntlig eksamen. Dette betaler du ingenting ekstra for 🎉 

Prøvemuntlig arrangeres mot slutten av semesteret og er digital.

Slik fungerer det👇  

  • Du kan melde deg opp til prøvemuntlig når du har gjennomført 60% av kurset
  • Påmeldingen åpner under fanen Eksamenstrening
  • Du og lærer møtes i et digitalt rom når det er din tur 

Formålet med prøvemuntlig er i hovedsak at du får øvd på å være i en setting lik en muntlig privatisteksamen - og det skal være en positiv opplevelse 💜 Gjennom prøvemuntlig vil du få en enda bedre forståelse for hva man kan forvente på en muntlig eksamen. Du får tilbakemelding fra faglærer og en veiledende karakter.

‼️ For mer info og påmelding: følg med på Eksamenstrening - Prøveeksamen som du finner inne på faget ditt på ASK.

Kort om prøvemuntlig