5 mulige veier til ingeniørstudier

Er du usikker på hva som er den beste veien for deg? Her får du oversikten over mulige veier til ingeniørstudiene.

Opptakskravene for å komme inn på ingeniørutdanning er generell studiekompetanse (GENS) og fagene fysikk 1, matematikk R1 og matematikk R2 på VGS-nivå (HING).

Men dette er ikke den eneste måten å komme inn på ingeniørstudiene. Her er de forskjellige mulighetene du har:  

 • Ta realfagene som privatist
 • Y-veien for deg med yrkesfaglig utdanning og fagbrev
 • Forkurs for ingeniører
 • Realfagskurs 
 • Tresemesterutdanning (TRES)

Ta realfagene som privatist

Om du har generell studiekompetanse (GENS) og velger å ta fagene fysikk 1 og matematikk R1 og R2 som privatist, da oppfyller du opptakskravene til flere studier, inkludert ingeniørstudier.

Vi ser mange tilfeller med elever som tror de har fullført realfag tilsvarende fysikk 1 og matematikk R1 og R2 ved en høgskole, men som må ta fagene på nytt for å få godkjent disse etter læreplanen for videregående opplæring. 

Grunnen til dette er at høgskolene følger en egen læreplan som ikke gir tilsvarende kompetanse som for videregående skole.

Y-veien for deg med yrkesfaglig utdanning og fagbrev

Om du har yrkesfaglig bakgrunn som relevant fagbrev, svennebrev eller yrkeskompetanse fra videregående skole, da kan du søke med yrkesfaglig vei, ofte kalt y-veien:

 • Tilrettelagt for personer med yrkesfaglig bakgrunn
 • Er vanligst innen realfags- og ingeniørutdanninger

 • Flere universiteter og høgskoler har oversikt over hvilke fagbrev som er relevante for utdanninger via y-veien.

Forkurs for ingeniører

Forkurs tilbys av både høgskoler og universiteter og er enten ettårig forkurs eller halvårig realfagskurs. Dette er et tilbud til de som mangler realfagene fysikk 1 og matematikk R1 og R2.

OBS! Fagene i forkurs for ingeniør er kun gyldige for ingeniørstudier. Dersom du ønsker å studere noe annet enn ingeniør så kan du ikke bruke fagene fra forkurset siden fagene ikke følger læreplanen for videregående opplæring.

Dette er opptakskravene til forkursene:

 • fullført og bestått VG1 og VG2 fra andre studieretninger i videregående skole enn studieforberedende retninger.
 • godkjent fagbrev eller svenneprøve

 • generell studiekompetanse

 • fylt minst 23 år, fullført grunnskole og minst 5 års arbeidserfaring tilsvarende heltid, eventuelt en kombinasjon av arbeidserfaring og utdanning fra videregående skole på til sammen 5 år.

Det kan finnes egne lokale opptakskrav ved noen av utdanningsinstitusjonene, det anbefales å sjekke direkte med studiestedet om hvilke opptakskrav som gjelder.

Realfagskurs

Realfagskurs varer som regel bare et halvt år, men det er også læresteder som tilbyr det som helårsstudie. Kurset er for deg som har generell studiekompetanse, men mangler realfagene.

De fleste realfagskursene går på vårsemesteret og det er lokale opptak i løpet av høsten. Med lokalt opptak menes at du sender søknad direkte til lærestedet.

Tresemesterutdanning (TRES)

Det er også mulig å velge tresemesterutdanning, ofte forkortet til TRES. Dette er et intensivkurs i fysikk og matematikk som oftest starter på sommeren før vanlig oppstart av ingeniørstudiet. 

Etter studiestart fortsetter undervisningen i tillegg til de vanlige ingeniøremnene.  Lærestedene skriver at tresemesterutdanningen er intensivt og arbeidskrevende. 

Du søker direkte til universitetet eller høgskolen som tilbyr ordningen.