• Eksamen:

  Skriftlig
 • Fagkoder:

  SAM3020
 • Belastning:

  34% (1 semester)
  17% (2 semester)

Politikk og menneskerettigheter i ASK

Du får korte og presise videoforelesninger som dekker hele pensum. Disse presenteres i en strukturert fremdriftsplan og gir deg alt du trenger for å lykkes til eksamen: kunnskap om politikkens innhold, politiske aktører og politiske prosesser samt spesifikke problemstillinger rundt menneskerettighetsprinsippene og hvorfor dette er et viktig spørsmål i internasjonal politikk.

Til hver forelesning følger oppgaver.

Selve undervisningen blir gitt gjennom spillelister med videoforelesninger.
Læreren visualiserer temaene, slik at du forstår faget bedre.

Faglærer

Lise Robertsen

Lise Robertsen

Lise Robertsen er fagansvarlig og faglærer i fagene historie, samfunnsfag, sosiologi og sosialantropologi og politikk og menneskerettigheter. Hun har sin 6-årige utdannelse fra Universitetet i Tromsø med hovedfag i historie. Lise er en av ASK sine mest erfarne sensorer som har eksaminert over 2000 privatister.

Hva skal du lære i faget?

Programfaget Politikk og menneskerettigheter er fordypning i samfunnsfag. Hovedområdene du skal igjennom i løpet av kurset er:

 • Politiske prosesser og institusjoner
 • Demokrati og medborgerskap
 • Det internasjonale systemet
 • Internasjonale konflikter og samarbeid
 • Menneskerettigheter

Videoforelesningene i ASK dekker pensum i Politikk og menneskerettigheter Vg3. Videoene er presise og eksamensrettet, og målet er å gi deg nødvendig kunnskap og forståelse slik at du best mulig mestrer faget og skriftlig eksamen.

Eksempel videoforelesning

Gjennom 45 videoforelesninger tar ASK deg gjennom pensum i Politikk og menneskerettigheter.

< Til fagoversikt