• Eksamen:

  Muntlig
 • Fagkoder:

  SAF1001
 • Belastning:

  20 % (1 semester)
  10 % (2 semester)

Samfunnsfag i ASK

Du får korte og presise videoforelesninger som dekker hele pensum. Disse presenteres i en strukturert fremdriftsplan og gir deg det du trenger for å lykkes til eksamen: Trening i refleksjon og diskusjon, og forelesninger som utdyper, oppsummerer og gir oversikt i faget.

Til forelesningene følger oppgaver og tankekart. 

Selve undervisningen blir gitt gjennom spillelister med videoforelesninger.
Læreren visualiserer temaene, slik at du forstår faget bedre.

Faglærer

Lise Robertsen

Lise Robertsen

Lise Robertsen er fagansvarlig og faglærer i fagene historie, samfunnsfag, sosiologi og sosialantropologi og politikk og menneskerettigheter. Hun har sin 6-årige utdannelse fra Universitetet i Tromsø med hovedfag i historie. Lise er en av ASK sine mest erfarne sensorer som har eksaminert over 2000 privatister.

Hva skal du lære i Samfunnsfag?

Faget ser på de viktigste søylene i et samfunn og hva som får et samfunn til å fungere eller ikke fungere. Man lærer seg begrepsforståelse og analyser av samfunnsforhold, og vi ser bl.a. på følgende temaer:

 • Individ, samfunn og kultur
 • Arbeids- og næringsliv
 • Politikk og demokrati
 • Internasjonale forhold

Kurset er for deg som skal ha generell studiekompetanse eller forbedre karakterer. Videoundervisningen er presis og eksamensrettet, og målet er å gi deg nødvendig oversikt og kunnskap til å mestre faget og den muntlige eksamen.

Eksempel videoforelesning

Gjennom 75 videoforelesninger tar ASK deg gjennom pensum i Samfunnsfag.

< Til fagoversikt