• Eksamen:

  Skriftlig
  Muntlig
 • Fagkoder:

  SPR3008
  SPR3009
 • Belastning:

  34% (1 semester)
  17% (2 semester)

Internasjonal Engelsk i ASK

Du får korte og presise videoforelesninger som dekker hele pensum. Disse presenteres i en strukturert fremdriftsplan og gir deg alt du trenger for å lykkes til eksamen: grammatikk, skrivekurs og emnene internasjonalt samarbeid, kulturforståelse, ulike typer kulturytringer fra den engelskspråklige verden og litteratur.

Til hver forelesning følger oppgaver, oversikter og tankekart.

Selve undervisningen blir gitt gjennom spillelister med videoforelesninger.
Læreren visualiserer temaene, slik at du forstår faget bedre.

Faglærer

Tina Dale

Tina Dale

Tina Dale er fagansvarlig og faglærer i engelskfagene i ASK. Hun har 6 år utdannelse fra UiTø og University of Wisconsin, USA, med hovedfag i engelsk og fordypning i amerikansk litteratur. Tina har fulgt opp og eksaminert godt over 1000 elever i engelsk.

Hva skal du lære i Internasjonal Engelsk?

I løpet av kurset skal du forbedre engelsken din og lære om internasjonale forhold i lys av at engelsk har blitt universalspråket man bruker for å kommunisere i internasjonale miljøer og mellom forskjellige kulturer. Vi ser på følgende tema:

 • Internasjonale utdanningstilbud og arbeidsmuligheter
 • Engelskspråklige mediers rolle i det internasjonale samfunnet
 • Ulike sider ved flerkulturelle samfunn i den engelskspråklige verden
 • Hvordan kulturforskjeller og ulike verdisystem kan påvirke kommunikasjon
 • Et utvalg litteratur fra flere forskjellige land fra tiden etter 1950
 • Grammatikk etter den enkeltes behov

Videoforelesningene i ASK dekker hele pensum i Internasjonal engelsk Vg2. Videoene er presise og eksamensrettet, og målet er å gi deg nødvendig kunnskap og språkforståelse til å mestre både faget og eksamen.
 

Eksempel videoforelesning

Gjennom 110 videoforelesninger tar ASK deg gjennom pensum i Internasjonal Engelsk.

< Til fagoversikt