• Eksamen:

  Muntlig-praktisk
 • Eksamenskoder:

  REA3001
 • Belastning:

  0%

Biologi 1 Lab i Ask

Du får korte og presise videoforelesninger som dekker kravet for lab i Biologi 1. Disse presenteres i en strukturert fremdriftsplan og gir deg det du trenger for å lykkes til eksamen. 

Selve undervisningen blir gitt gjennom videoforelesninger.
Selve undervisningen blir gitt gjennom spillelister med videoforelesninger.
Læreren visualiserer temaene, slik at du forstår faget bedre.
Læreren visualiserer temaene, slik at du forstår faget bedre.
Temainndelingen gir deg god oversikt over pensum og målene i læreplanen.

Faglærer

Henning Nilsen

Henning Nilsen

Henning Nilsen er fagansvarlig i kjemi i ASK og faglærer i både kjemi og matematikk. Han har 6 år universitetsutdannelse fra UiTø med hovedfag i organisk kjemi. Henning har eksaminert over 1000 elever i kjemi 1 og 2, og han er også sensor i naturfag.

Biologi 1 Lab

Labforsøk er en del av muntlig-praktisk eksamen i Biologi 1. I dette kurset får du 9 videoforelesninger som dekker kravet til lab i Biologi 1. Hver videoforelesning gjennomgår først teorien knyttet til det enkelte labforsøket og deretter gis en demonstrasjon av selve labforsøket. Temaene i de 9 labforsøkene som tilbys i ASK er:

 • Bruk av mikroskop
 • Disseksjon av hjerte
 • Disseksjon av lunge
 • Disseksjon av nyrer
 • Sanser hos mennesket
 • Mikroskopering med dyreceller
 • Ciliater som sanseceller
 • Osmose i rødløk
 • Spalteåpninger hos purre.

Videoforelesningene i ASK dekker kravet til lab i Biologi 1. Videoene er presise og eksamensrettet, og målet er å gi deg nødvendig kunnskap og forståelse slik at du best mulig mestrer faget og muntlig/praktisk eksamen.

Eksempel videoforelesning

Gjennom 9 videoforelesninger tar ASK deg gjennom pensum i Biologi 1 Lab.

< Til fagoversikt